Pozadie EduQ

Prináša inovatívny a overený koncept vzdelávania, ktorý sme vytvorili v spolupráci s odborníkmi na kurikulá a didaktiku.

Čítaj ďalej

Program finančného vzdelávania
a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách.

Spolupracujeme