O nás


Platformu EduQ vytvoril tím expertov EDUAWEN EUROPE s.r.o., ktorí sa dlhodobo zaoberajú otázkou ako vzdelávať žiakov pre 21. storočie. Každý člen tímu má dlhodobé skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov alebo učiteľov. Taktiež v oblasti výskumu a tvorby kurikúl. Vďaka týmto skúsenostiam sme vyvinuli novú metodológiu DaCoSiDe, ktorá umožňuje tvoriť nielen nové kurikulá, ale dáva možnosti učiteľom využívať v praxi inovatívne metódy, ktoré podporujú rozvoj systémového myslenia žiakov a ich schopností pre 21. storočie.

Viliam Kratochvíl
Odborný garant a hlavný metodik
Darina De Jaegher
Hlavná expertka EduQ a hlavný autor metodológie DaCoSiDe
Ivana Gregorová
Hlavná expertka EduQ so zameraním na druhý stupeň ZŠ a SŠ
Jana Mníchová
Expertka a analytička EduQ
Boris Ďuriš
Expert EduQ so zameraním na tvorbu a vyhodnocovanie evaluačných nástrojov
Karel Dvořák
Expert EduQ so zameraním na tvorbu metodických listov a certifikačných nástrojov na úrovni A2/B1
Peter Lomnický
Expert EduQ so zameraním na tvorbu metodických listov a certifikačných nástrojov na úrovni B1/B2
Monika Rybárová
Hlavný expert EduQ pre oblasť Človek a spoločnosť a prierezové témy
Dacoside logo