Blog


Dejepis – čítanie – finančná kultúra

22.05.2023

Za každou historickou udalosťou sa skrýva finančné tajomstvo. Niall Ferguson


Dialóg a kultúra poznávania

04.05.2023

Všetok skutočný život je stretnutie. Martin Buber


Telesná kultúra a kognitívny rozvoj

06.04.2023

Ide o detské behy a malých športovcov, ktorí sú naša budúcnosť. Ján Volko


O konštrukcii učebnej cesty

17.03.2023

Nepotrebujeme nové technológie, ale nové metafory. James Bridle


Myslieť pomaly v ére rýchlosti?

03.03.2023

Vaša realita je to, na čo zameriate pozornosť. Yoda


FinQ a šport (aj pre necvičiacich)

10.02.2023

Nech všetky športy bez výnimky smerujú k čistému amaterizmu. Nech v žiadnom športe neexistuje žiadny permanentný motív legitimujúci finančné ceny, ale pokiaľ ide o dostihy, streľbu a jachting, tak všeobecná definícia amatéra sa na ne momentálne nevzťahuje.


O písaní živej inteligencie

01.02.2023

Bez písania sa nedá premýšľať. Niklas Luhmann


Umelý inteligent v škole – dialóg či súboj?

18.12.2022

Každá dostatočne pokročilá technológia je nerozoznateľná od zázraku. Arthur C. Clarke


Kniha poznania v digitálnom vesmíre

08.12.2022

Metafora nie je nič menej ako vyslať s fantastickou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby sa v čase a mieste presne vymedzenom zrazili a pri jase, ktorý sa z tejto zrážky vytvorí, bolo na okamih vidieť všetko: nebo i peklo vecí. Milan Rúfus


S portfóliom na učebnej ceste

01.12.2022

Hodnotenie vlastného učenia sa je jedným z hlavných prostriedkov, pomocou ktorých sa samostatné učenie sa stáva zodpovedným učením. Carl Rogers


Učiť sa myslieť vo finančnom kontexte

25.11.2022

Keby sa múdrosť dala odovzdať len slovami, všetko by bolo hotové. Naval Ravikant


Vzdelávanie v tekutých časoch

17.11.2022

Ale čo je nemožnô, to ani nehľadaj, pokoja mať nemôžeš, všetko kričí: hybaj! Janko Kráľ


Kognitívna chyba a učebný proces

08.11.2022

Ak spravíte chybu a nenapravíte ju - to sa nazýva chyba. Konfucius


O čitateľskej ceste k finančnej kultúre

02.11.2022

Pozrite na lyrických básnikov. Prví siahli po chlebíčkoch! Alexander Matuška


Finančná kultúra v škole? A prečo?

26.10.2022

Školy nám třeba! A znovu školy! Vy první pěstúnové útlé mládeže slovenské... vynaložte všecky své síly i schopnosti, aby ste vzbudili cit dobrého hospodárstva a prúmyslnosti v lidu našem. Samuel Ormis, 25. 4. 1850


Medzi pedagogickou mytológiou a školskou praxou

18.10.2022

Snahy porozumieť niečomu sa vzdávame vo chvíli, keď to začne vyzerať ako najsamozrejmejšia vec na svete. Bertolt Brecht


Učebná otázka v kognitívnych súvislostiach

12.10.2022

Ak je skutočne múdry, nepozve vás do domu svojej múdrosti - radšej vás zavedie k prahu vašej vlastnej mysle. Chalíl Džibrán


Dve aktuálne objednávky pre úspešné vzdelávanie

05.10.2022

V súčasnosti sa v širších odborných a pedagogických kruhoch diskutuje o kurikulárnej reforme vzdelávania v základných školách na Slovensku, ktorá by mala učiteľkám a učiteľom vytvoriť legislatívne a obsahové predpoklady na vyučovanie zodpovedajúce potrebám 21. storočia. Ponechajme nateraz nezodpovedanú otázku, kde sa reforma nachádza a čím sa má zaoberať diskusia o zmenách vo vzdelávaní, ktoré by sa mali uskutočniť v stredoškolskom prostredí, teda v oblasti, kam má štúdium na základnej škole smerovať.