Aktuality


O programe FinQ na vlnách RTVS

13.12.2022

Prijali sme pozvanie do relácie RTVS Hosť Nory Gubkovej a v nej moderátorka vyspovedala našu hlavnú expertku a autorku vzdelávacieho programu FinQ Darinu De Jeagher. Reč bola o finančnom vzdelávaní aj o vzdelávaní na Slovensku vôbec.


Konferencia "Digitální wellbeing dětí" v Prahe

01.12.2022

28. a 29. novembra 2022 sme si v Prahe vymenili skúsenosti s kolegyňami a kolegami, ktorí sa venujú aktuálnym trendom a kurikulárnym zmenám v oblasti vzdelávania. Na podujatie s medzinárodnou účasťou o podstate a implementáciách systémových zmien nás pozvala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní.


Tlačová konferencia o výsledkoch vstupnej diagnostiky programu FinQ

24.11.2022

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Nadácie Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) FinQ Centrum prináša na školy program finančného vzdelávania FinQ tretí školský rok. Vo vstupnom testovaní zistili, že prvý stupeň základných škôl vo vzdelávaní napreduje a druhý stagnuje. Informovali o tom vo štvrtok.


Vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove

22.11.2022

Aj takto vyzeralo naše vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove o komunikačnej kultúre - o čítaní, o význame otázok vo vyučovaní aj o tom, ako zlepšiť myslenie mladých. Kolegyniam a kolegom na Orave ďakujeme za otvorené rozhovory o dôležitých témach vo vzdelávaní.


Stretnutie s riaditeľmi stredných odborných škôl v Tatrách

09.11.2022

Riaditeľkám a riaditeľom stredných odborných škôl sme predstavili implementačné nástroje vzdelávacieho programu FinQ. Súčasne sme ich poinformovali o kľúčových zisteniach vstupnej diagnostiky programu FinQ, ktorú sme realizovali od 12. septembra do 14. októbra 2022. Asociácii stredných odborných škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.


Výročné podujatie UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského

26.10.2022

Pred časom sme obdržali pozvánku na výročné podujatie jedného výnimočného pracoviska - UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, prvej UNESCO katedry na svete. Pozvanie sme s radosťou prijali a dnes sme - aj v spoločnosti pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera - stretli so vzácnymi ľuďmi, ktorí sa celoživotne venujú ľudským právam a rozvoju demokratickej kultúry na Slovensku.


Stretnutie s riaditeľmi škôl vo FinQ Centre

18.10.2022

Stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi vzdelávacích inštitúcií z Bratislavského kraja, kde sme ich poinformovali o implementácii programu FinQ. Na podujatí sa našim školským partnerom prihovorili Danica Lacová (riaditeľka FinQ Centra), Viliam Kratochvíl (odborný garant programu FinQ), Jana Kovaľová (programová manažérka FinQ), Darina De Jaegher (hlavná expertka a autorka programu FinQ) a Ivana Gregorová (expertka programu FinQ).


Boli sme súčasťou celoslovenského zasadnutia pléna Združenia základných škôl Slovenska

05.10.2022

V Hornom Smokovci sa konalo celoslovenské zasadnutie pléna Združenia základných škôl Slovenska. S radosťou sme prijali pozvanie na toto podujatie, a tak sme na jeho pôde našim kolegyniam a kolegom poskytli informácie o poslaní programu FinQ aj o priebežných výsledkoch diagnostického testovania finančnej a občianskej kultúry v školskom roku 2022/2023.


Posolstvá k vzdelávacím programom FinQ a EUQ

03.10.2022

Odborní garanti Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl sumarizujú kľúčové myšlienky a ciele vzdelávacích programov EUQ a FinQ. Súčasne reagujú na konštruktívny priebeh inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl k obom programom, ktorý sa uskutočnil na konci augusta 2022 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.


Rozhovor / Ako rozvíjať európsku demokratickú kultúru v škole - Program EUQ

30.09.2022

Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl v rozhovore o východiskách vzdelávacieho programu EUQ, ktorého úlohou je systematicky podporovať rozvoj európskej demokratickej kultúry žiačok a žiakov na slovenských základných a stredných školách. Rozhovor vznikol na konci augusta 2022 ako reflexia prezenčnej časti inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.


Denník N / Ako deti naučiť šetriť, ale nevychovať z nich lakomcov. Ako budovať zdravý vzťah k peniazom, radia odborníci

29.09.2022

Svet financií v životoch detí a mladých ľudí sa stáva diskutovanou témou aj vďaka vzdelávaciemu programu FinQ, ktorý sme pripravili v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Potrebu finančného vzdelávania si uvedomujú aj v redakcii Denníka N, a tak jej členka Denisa Gdovinová pripravila otázky, s ktorými sa obrátila aj na našich dvoch vzácnych partnerov - na Danicu Lacovú, riaditeľku FinQ Centra, a Viliama Kratochvíla, odborného garanta vzdelávacieho programu FinQ.


RTVS / Vo finančnej gramotnosti vedú gymnáziá

06.09.2022

Viac ako 200 000 finančne gramotných žiakov a študentov do roku 2026. Taký je cieľ neziskovej organizácie, ktorá spája odborníkov z bankového sektora. K finančnému vzdelávaniu chcú motivovať základné a stredné školy.