Aktuality


Cez otvorené okná

28.06.2024

Na posledný deň školského roka sa tešia hádam všetci. Cez otvorené okná zborovne počuť veselé hlasy. Odchádzajú. Počujete? Odchádzajú, aby sa zhruba o dva mesiace vrátili. V škole je teraz nezvyčajné ticho, dvere učební sa zatvorili. Ľuďom v zborovni sa...


Škola budúcnosti

19.06.2024

18. júna 2024 sme v Žiline na konferencii Škola budúcnosti prispeli do diskusie o aktuálnych otázkach a perspektívach vzdelávania na Slovensku. V diskusných vstupoch sme prítomným aktérom vo vzdelávaní poskytli stanoviská k zmenám spojeným s novým...


Na oslave Fajnorky

28.05.2024

28. mája 2024 sme sa zúčastnili na oslave 120. výročia Fajnorky – Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. A bol to zážitok! Film, ktorý vznikol v spolupráci učiteľov, absolventov a študentov tejto školy, nás zoznámil s minulosťou, prítomnosťou aj...


FinQ po tatransky

24.05.2024

Počas FinQ vzdelávania vo Vysokých Tatrách 22. a 23. mája 2024 sme prežili viaceré zaujímavé situácie. Jednou z nich bola príležitosť sledovať tvorivú učiteľskú prácu kolegov a kolegýň zo základných a stredných škôl, ktorí absolvovali teoretickú i praktickú prípravu na...


Za okrúhlym stolom s Digitálnou koalíciou

26.04.2024

26. apríla 2024 sme sa zúčastnili stretnutia pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky...


Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci MŠVVaM SR a FinQ Centrum

25.04.2024

Tlačová beseda na tému: Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pri implementácii kurikulárnej reformy a aktivitách na podporu skvalitnenia vzdelávania.


Na raňajkách s médiami

23.04.2024

23. apríla 2024 sme sa v centrále Národnej banky Slovenska zúčastnili stretnutia s novinárkami a novinármi, ktorých sme v spolupráci s našimi partnermi FinQ Centrom a Nadáciou Národnej banky Slovenska informovali o aktuálnych výsledkoch...


Európa na dosah

19.04.2024

18. apríla 2024 sme sa zúčastnili na odbornom seminári Európa na dosah, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši. Na seminári sme predstavili podstatu programu EUQ,...


Na Olympiáde ľudských práv

19.04.2024

V dňoch 16. – 18. apríla 2024 sme participovali na organizácii celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Omšení. Nosnou témou aktuálneho 26. ročníka Olympiády ľudských práv sa stali ľudské práva ako hrádza proti nenávisti...


FinQ v dobrých rukách

10.04.2024

10. apríla 2024 sme v Banskej Bystrici absolvovali ďalšie zo vzdelávacích podujatí, počas ktorých sme s učiteľkami a učiteľmi zo základných a stredných škôl zdieľali odborné poznatky a praktické návody spojené s rozvojom finančnej kultúry detí a mládeže...


O výsledkoch našich škôl

08.04.2024

8. apríla 2024 sme na pôde Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky prezentovali výsledky merania funkčnej gramotnosti viac než 20 000 žiačok a žiakov. Tieto merania realizujeme pravidelne ako súčasť implementácie programu FinQ,...


DEŇ UČITEĽOV

28.03.2024

Ďakujeme všetkým našim učiteľkám a učiteľom za ich prácu a prajeme im krásny DEŇ UČITEĽOV.

Tím EDUAWEN EUROPE


Učíme s Mojím portfóliom FinQ

26.03.2024

V týždni od 18. marca do 22. marca 2024 sme sa zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week. Pre učiteľov a učiteľky základných škôl v Bratislave a Rožňave a stredných škôl v Námestove, Pezinku a Senci sme zorganizovali vzdelávacie podujatia...


FinQ v Žilinskom kraji

07.03.2024

5. a 6. marca 2024 sme sa v Dolnom Kubíne a Žiline stretli s učiteľmi a učiteľkami, ktorí sa rozhodli v oblasti financií rozvíjať myslenie, poznanie a komunikáciu detí a mládeže. Na oboch vzdelávacích podujatiach sme kolegom a kolegyniam predstavili program FinQ...


Program FinQ na východe Slovenska

14.02.2024

13. februára 2024 sme v Košiciach uskutočnili vzdelávacie podujatie adresované učiteľkám a učiteľom, ktorí budú vo svojich školách využívať diagnostické a vzdelávacie prostriedky programu FinQ zameraného na rozvoj finančnej kultúry žiačok a žiakov. Učitelia a...


Nové cesty vo vyučovaní matematiky a informatiky

30.01.2024

29. a 30. januára 2024 sme spolu s FinQ Centrom zorganizovali workshop pre učiteľov a učiteľky FinQ škôl venovaný vzdelávaniu žiačok a žiakov v oblasti Matematika a práca s informáciami. Podujatie viedol profesor Juraj Hromkovič, vysokoškolský pedagóg na Fakulte informatiky Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu (ETH). Kľúčovou myšlienkou podujatia bola výzva učiteľkám a učiteľom, aby vyučovanie chápali ako proces, ktorý priviedol ľudstvo k rozvinutému vedeckému poznaniu. Juraj Hromkovič poslucháčom a poslucháčkam priblížil konkrétne učebné cesty v matematike a informatike, ktoré žiakom a žiačkam umožňujú inteligentne využívať vedomosti a premýšľať o riešeniach problémov.


Program FinQ na ministerstve školstva

19.12.2023

V pondelok 18. 12. 2023 sme sa spoločne s našimi partnermi z FinQ Centra a Národnej banky Slovenska zúčastnili na pracovnom rokovaní s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Na stretnutí sme informovali o implementačných nástrojoch programu FinQ vrátane výsledkov diagnostických meraní, ktoré preukázateľne pomáhajú učiteľkám a učiteľom plánovať...


Vzdelávanie v programe FinQ

14.12.2023

Program FinQ prináša do škôl kvalitné vzdelávanie tak, aby sa prejavil v každodennej učiteľskej práci. V stredu 13. decembra 2023 sme na pôde FinQ Centra realizovali ďalšiu etapu podpory škôl v oblasti finančného vzdelávania. Kolegom a kolegyniam z celého Slovenska sme predstavili nástroje, ktorými môžu účinne skvalitňovať výučbu, a tak posilňovať...


Sme Digitálna jednotka

01.12.2023

Vo štvrtok 30. novembra 2023 sme sa zúčastnili na slávnostnej výročnej konferencii Digitálnej koalície. Stretli sa na nej špičkoví odborníci na digitalizáciu a vysokí štátni predstavitelia, aby spoločne hľadali odpovede na otázky spojené s digitálnou budúcnosťou Slovenska. Digitálna koalícia nám na podujatí udelila ocenenie za nespochybniteľný prínos k digitálnej transformácii Slovenska. Cenu za Eduawen Europe prevzala hlavná expertka a autorka metodológie DaCoSiDe Darina De Jaegher.


Program EUQ v Európskom parlamente

29.11.2023

V pondelok 27. novembra 2023 vystúpila na pôde Európskeho parlamentu poslankyňa Európskej ľudovej strany a podpredsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie Michaela Šojdrová, aby informovala o modernom prístupe k vzdelávaniu pre 21. storočie. Okrem inovatívnych diagnostických nástrojov, ktoré sme vyvinuli, predstavila komplexný vzdelávací program...


DaCoSiDe na konferencii Slovenskej matematickej spoločnosti

28.11.2023

25. novembra 2023 sme sa zúčastnili na konferencii Slovenskej matematickej spoločnosti v Liptovskom Jáne. V časti venovanej matematike na základných a stredných školách sme kolegyniam matematičkám a kolegom matematikom sprostredkovali kľúčové informácie o metodológii DaCoSiDe v programe FinQ a o úrovňovom kurikule v kontexte výučby matematiky. Účastníkom konferencie sme sprístupnili rozhovor dvoch matematikov – Juraja Hromkoviča, profesora Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH) v Zürichu, garanta DaCoSiDe pre oblasti Matematika a Informatika, a Jozefa Škorupu, člena Slovenskej matematickej spoločnosti a riaditeľa Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Organizátorom konferencie ďakujeme za pozvanie.


Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

13.11.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje zriaďovateľom základných a stredných škôl finančné prostriedky na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.


Ako realizovať vzdelávanie v programe FinQ?

08.11.2023

Na túto otázku aj na mnohé ďalšie dostali odpovede reprezentanti 54 škôl z celého Slovenska. 6. a 7. novembra 2023 sme v príjemnom tatranskom prostredí privítali riaditeľov a riaditeľky FinQ škôl spolu s koordinátormi a koordinátorkami programu FinQ. Poinformovali sme ich o kľúčových komponentoch a procesoch, ktoré budú využívať a uskutočňovať počas implementácie programu určeného na systematický rozvoj myslenia a poznania vo finančnom kontexte. FinQ je komplexný vzdelávací nástroj vybudovaný s jasnou ambíciou - rozvíjať finančnú kultúru čiže kultúru myslenia a poznania v oblasti financi tak, aby tento rozvoj pokračoval počas celého života žiačok a žiakov. Počas podujatia prebehlo mnoho podnetných rozhovorov, zaznelo veľa dôležitého o budúcnosti detí i škôl, ba aj o tom, ako pomôcť deťom, školám i kvalite vzdelávania u nás. Manažérkam a manažérom programu FinQ prajeme, aby sa počas implementácie programu šikovne rozhodovali, aby organizačne zvládli modernizáciu vzdelávania vo svojich školách a aby kolegom a kolegyniam zažiť profesionálny úspech. Budeme im v tom pomáhať.


Mapujeme kompetencie

22.09.2023

Tento týždeň sme spustili meranie kompetencií u žiačok a žiakov na základných a stredných školách, ktoré sa prihlásili do vzdelávacieho programu FinQ. Meranie prebieha elektronicky prostredníctvom digitálnej platformy EduQ, ktorá urýchľuje proces merania aj spracovanie výsledkov. Získané údaje majú školám pomôcť pri úspešnom riadení vyučovania a účinnom výbere učebných nástrojov. Diagnostické zisťovanie bude ukončené v októbri 2023. Všetkým školám a žiakom prajeme pohodový priebeh merania.


Na úvod školského roka

04.09.2023

Začiatok školského roka je v mnohých ohľadoch sviatočným dňom. Tradične ho sprevádzajú slávnostné príhovory riaditeliek a riaditeľov a uvítacie reči triednych učiteliek a učiteľov. Často sa v nich objavujú slová ako škola, vyučovanie, úspech, zážitok, vedomosť či budúcnosť. Dôležitým momentom tohto úvodného dňa je fakt, že ide o pracovný štart tisícov vzdelaných ľudí, ktorí sa budú mnohorako usilovať o to, aby deti a mladí ľudia zaujímavými spôsobmi spoznali nové, posilnili v sebe slabé, zdokonalili triviálne.


Prišiel som s dešpektom, odchádzam s rešpektom

24.08.2023

Týmito slovami zhrnul svoje dojmy jeden z účastníkov prezenčného vzdelávania v programe FinQ, ktoré sme absolvovali tento týždeň. Od 21. do 24. augusta 2023 prebehli podujatia v Piešťanoch, Košiciach a Rožňave a na nich sme predstavili program rozvoja finančnej kultúry žiakov takmer štyrom stovkám učiteliek a učiteľov. S programom FinQ môžu do nového školského roka vstúpiť s prípravou, ktorá preukázateľne pomáha deťom a mladým ľuďom šikovnejšie myslieť, zodpovednejšie komunikovať a kompetentne sa rozhodovať.


Na konferencii o budúcnosti vzdelávania

27.06.2023

27. júna 2023 prebehla na pôde Národnej banky Slovenska konferencia o budúcnosti vzdelávania v Slovenskej a Českej republike. Spolu s našimi partnermi z FinQ Centra sme predstavili inovatívny prístup ku kurikulárnej transformácii a vzdelávacej praxi na Slovensku. Organizátorom podujatia bola Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, ktorej ďakujeme za pozvanie.


EDUAWEN EUROPE na pôde Európskeho parlamentu

15.06.2023

V spoločnosti Eduawen Europe sme zažili výnimočná udalosť. Prijali sme pozvanie na odbornú diskusiu, ktorá prebehla na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Zastupovala nás v nej naša hlavná expertka Darina De Jaegher. Viac o podujatí napísala členka Výboru pre kultúru a vzdelávanie Michaela Šojdrová: "Setkání s českými a slovenskými zástupci Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s.. Ti se se mnou podělili o své zkušenosti z konkrétních projektů a aktivit a musím říct, že jsem byla opravdu nadšená. Asociace dělá velmi záslužnou práci a zasloužila by si více ocenit, stejně jako mnoho dalších odborníků v oblasti školství. Mám velkou radost, že jsme stihli naplánovat i budoucí společné aktivity. Už teď se těším na spolupráci!"


FinQ na východe Slovenska

14.06.2023

13. a 14. júna 2023 sme predstavili program FinQ kolegyniam a kolegom na pôde Strednej priemyselnej školy v Snine. Okrem učiteľov hostiteľskej školy sa podujatia zúčastnil aj pedagogický zbor Základnej školy Jána Švermu v Humennom. Všetkým zúčastneným ďakujeme za priateľskú atmosféru a konštruktívny prístup k rozvoju finančnej kultúry mladej generácie.


Na Orave o učebných cestách

01.06.2023

Komunikačná kultúra a systémové myslenie sú oblasti, na ktoré sú zamerané naše vzdelávacie semináre. 30. a 31. mája 2023 sme spolu s kolegyňami a kolegami z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove absolvovali konštruktívne stretnutia, aby sme predchádzajúce teoretické diskusie a praktické pokusy premietli do výstavby konkrétnych učebných ciest. Tie majú prispieť k tomu, aby sa gymnazistky a gymnazisti zlepšili v myslení, poznávaní aj komunikácii.


Odborníčka na školstvo otvorene o zlej úrovni vzdelania: Nemáme našich učiteľov zaplatených!

28.05.2023

Odborníčka na školstvo Darina De Jaegher otvorene prehovorila o tom, čo je na našich školách zlé, ale aj ako to možno zmeniť.

Učiteľka francúzskeho jazyka sa už v mladom veku dostala k zaujímavým skúsenostiam na medzinárodnej úrovni – či už v Rade Európy, Európskej komisii, na pôde UNESCO – a rozhľad i vzdelanie si doplnila na prestížnej univerzite Sorbonne. Nedalo sa preto neopýtať sa, v čom vidí najväčší rozdiel medzi francúzskym a slovenským školstvom?

Čítať ďalej: Šarm


DaCoSiDe na konferencii katolíckych škôl

30.04.2023

Združenie katolíckych škôl Slovenska nás pozvalo na konferenciu, ktorá sa uskutočnila 26. až 28. apríla 2023 v Novom Smokovci. Eduawen Europe na tomto podujatí reprezentovala Darina De Jaegher, hlavná expertka a autorka programov FinQ a EduQ, ktorá poslucháčom predstavila inovatívny prístup k vzdelávaniu pre 21. storočie na základe referenčného rámca DaCoSiDe. Kľúčovou témou jej vystúpenia bolo využitie DaCoSide v oblasti merania kompetencií žiakov. Podujatie výrazne obohatila účasť profesora Juraja Hromkoviča, profesora Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH) v Zürichu a garanta DaCoSide pre oblasti Matematika a Informatika. Vo svojich vstupoch poslucháčom priblížil metodológiu rozvoja myslenia v matematike a informatike i nástroje, ktorými možno v týchto oblastiach zisťovať úroveň kompetencií. Združeniu katolíckych škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.


Vzdelávanie učiteľov v programoch FinQ a EUQ

21.04.2023

17. až 20. apríla 2023 sme v Dolnom Kubíne a Piešťanoch vzdelávali učiteľov v programoch FinQ a EUQ, aby mohli systematicky rozvíjať myslenie, poznávanie a komunikáciu žiakov. Spolu s našimi partnermi z FinQ Centra sme pedagógom predstavili učebné nástroje, ktoré im pomôžu realizovať pútavé vyučovanie a zlepšiť tak kognitívne spôsobilosti detí a mládeže. Na vzdelávacom podujatí v Piešťanoch sme okrem učiteľov a riaditeľov škôl privítali vzácnych hostí z Nadácie Národnej banky Slovenska – Romana Fuseka, riaditeľa odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS, a Janu Kováčovú, správkyňu Nadácie NBS. Všetkým aktérom a partnerom vzdelávania ďakujeme.


Ekonómia ľudskou rečou - podcast

20.04.2023

Program FinQ úspešne napreduje aj vďaka záujmu verejnosti o rozvoj myslenia detí a mládeže. O tom, ako v tomto programe rozvíjame finančnú kultúru žiakov, porozprávala naša hlavná expertka Darina De Jaegher v podcaste Ekonómia ľudskou rečou.


Nová etapa programu FinQ

20.03.2023

Dnes sa začal celosvetový Týždeň finančnej gramotnosti. Naši partneri z FinQ Centra aj pri tejto príležitosti ponúkajú základným a stredným školám novú možnosť prihlásiť sa do vzdelávacieho programu, ktorý učí deti a mládež myslieť v kontexte financií systematicky a počas celého školského roka.


Pokračujeme v inovačnom vzdelávaní

13.02.2023

V Piešťanoch a Košiciach sme sa 6. až 9. februára 2023 stretli s učiteľkami a učiteľmi všetkých stupňov vzdelávania, aby sme im predstavili učebné metódy a postupy spojené s programami FinQ a EUQ. Všetkým účastníkom ďakujeme za tvorivý prístup k inovatívnym cestám rozvoja finančnej a európskej demokratickej kultúry.


O programe FinQ na vlnách RTVS

13.12.2022

Prijali sme pozvanie do relácie RTVS Hosť Nory Gubkovej a v nej moderátorka vyspovedala našu hlavnú expertku a autorku vzdelávacieho programu FinQ Darinu De Jeagher. Reč bola o finančnom vzdelávaní aj o vzdelávaní na Slovensku vôbec.


Konferencia "Digitální wellbeing dětí" v Prahe

01.12.2022

28. a 29. novembra 2022 sme si v Prahe vymenili skúsenosti s kolegyňami a kolegami, ktorí sa venujú aktuálnym trendom a kurikulárnym zmenám v oblasti vzdelávania. Na podujatie s medzinárodnou účasťou o podstate a implementáciách systémových zmien nás pozvala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní.


Tlačová konferencia o výsledkoch vstupnej diagnostiky programu FinQ

24.11.2022

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Nadácie Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) FinQ Centrum prináša na školy program finančného vzdelávania FinQ tretí školský rok. Vo vstupnom testovaní zistili, že prvý stupeň základných škôl vo vzdelávaní napreduje a druhý stagnuje. Informovali o tom vo štvrtok.


Vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove

22.11.2022

Aj takto vyzeralo naše vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove o komunikačnej kultúre - o čítaní, o význame otázok vo vyučovaní aj o tom, ako zlepšiť myslenie mladých. Kolegyniam a kolegom na Orave ďakujeme za otvorené rozhovory o dôležitých témach vo vzdelávaní.


Stretnutie s riaditeľmi stredných odborných škôl v Tatrách

09.11.2022

Riaditeľkám a riaditeľom stredných odborných škôl sme predstavili implementačné nástroje vzdelávacieho programu FinQ. Súčasne sme ich poinformovali o kľúčových zisteniach vstupnej diagnostiky programu FinQ, ktorú sme realizovali od 12. septembra do 14. októbra 2022. Asociácii stredných odborných škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.


Výročné podujatie UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského

26.10.2022

Pred časom sme obdržali pozvánku na výročné podujatie jedného výnimočného pracoviska - UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, prvej UNESCO katedry na svete. Pozvanie sme s radosťou prijali a dnes sme - aj v spoločnosti pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera - stretli so vzácnymi ľuďmi, ktorí sa celoživotne venujú ľudským právam a rozvoju demokratickej kultúry na Slovensku.


Stretnutie s riaditeľmi škôl vo FinQ Centre

18.10.2022

Stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi vzdelávacích inštitúcií z Bratislavského kraja, kde sme ich poinformovali o implementácii programu FinQ. Na podujatí sa našim školským partnerom prihovorili Danica Lacová (riaditeľka FinQ Centra), Viliam Kratochvíl (odborný garant programu FinQ), Jana Kovaľová (programová manažérka FinQ), Darina De Jaegher (hlavná expertka a autorka programu FinQ) a Ivana Gregorová (expertka programu FinQ).


Boli sme súčasťou celoslovenského zasadnutia pléna Združenia základných škôl Slovenska

05.10.2022

V Hornom Smokovci sa konalo celoslovenské zasadnutie pléna Združenia základných škôl Slovenska. S radosťou sme prijali pozvanie na toto podujatie, a tak sme na jeho pôde našim kolegyniam a kolegom poskytli informácie o poslaní programu FinQ aj o priebežných výsledkoch diagnostického testovania finančnej a občianskej kultúry v školskom roku 2022/2023.


Posolstvá k vzdelávacím programom FinQ a EUQ

03.10.2022

Odborní garanti Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl sumarizujú kľúčové myšlienky a ciele vzdelávacích programov EUQ a FinQ. Súčasne reagujú na konštruktívny priebeh inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl k obom programom, ktorý sa uskutočnil na konci augusta 2022 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.


Rozhovor / Ako rozvíjať európsku demokratickú kultúru v škole - Program EUQ

30.09.2022

Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl v rozhovore o východiskách vzdelávacieho programu EUQ, ktorého úlohou je systematicky podporovať rozvoj európskej demokratickej kultúry žiačok a žiakov na slovenských základných a stredných školách. Rozhovor vznikol na konci augusta 2022 ako reflexia prezenčnej časti inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.


Denník N / Ako deti naučiť šetriť, ale nevychovať z nich lakomcov. Ako budovať zdravý vzťah k peniazom, radia odborníci

29.09.2022

Svet financií v životoch detí a mladých ľudí sa stáva diskutovanou témou aj vďaka vzdelávaciemu programu FinQ, ktorý sme pripravili v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Potrebu finančného vzdelávania si uvedomujú aj v redakcii Denníka N, a tak jej členka Denisa Gdovinová pripravila otázky, s ktorými sa obrátila aj na našich dvoch vzácnych partnerov - na Danicu Lacovú, riaditeľku FinQ Centra, a Viliama Kratochvíla, odborného garanta vzdelávacieho programu FinQ.


RTVS / Vo finančnej gramotnosti vedú gymnáziá

06.09.2022

Viac ako 200 000 finančne gramotných žiakov a študentov do roku 2026. Taký je cieľ neziskovej organizácie, ktorá spája odborníkov z bankového sektora. K finančnému vzdelávaniu chcú motivovať základné a stredné školy.