FinQ po tatransky

24.05.2024

Počas FinQ vzdelávania vo Vysokých Tatrách 22. a 23. mája 2024 sme prežili viaceré zaujímavé situácie. Jednou z nich bola príležitosť sledovať tvorivú učiteľskú prácu kolegov a kolegýň zo základných a stredných škôl, ktorí absolvovali teoretickú i praktickú prípravu na výučbu pomocou vzdelávacích nástrojov programu FinQ. Pánov učiteľov i panie učiteľky sme uviedli do programu tak, aby pri jeho realizácii v školách mohli užitočne využívať všetky komponenty programu FinQ: pohodlne organizovať a riadiť výučbu v programe, spolupracovať s kolegami a kolegyňami v prienikoch učebných predmetov a vzdelávacích oblastí, premyslene plánovať a uskutočňovať so žiakmi učebné cesty, a tak im pomáhať v rozvíjaní ľudských daností. Od čerstvých absolventov vzdelávania v programe FinQ možno očakávať, že svoje know-how dôsledne prenesú do vlastnej výučby, a tak sa prakticky zapoja do vzdelávacieho programu, ktorý pomáha zvyšovať úroveň funkčnej gramotnosti detí a mládeže. Na spoločných učebných cestách im prajeme veľa úspechov!