Pozadie EduQ

EduQ platforma


EduQ je platformou vzdelávania novej generácie. Prináša inovatívny a overený koncept vzdelávania, ktorý sme vytvorili v spolupráci s odborníkmi na kurikulá a didaktiku. Na základe najnovších vedeckých poznatkov, výskumov a odborných znalostí sme vytvorili nový koncept vzdelávania postavený na metodológii DaCoSiDe. Zamerali sme sa na postupy, metódy a formy, ktoré pomôžu efektívne podporovať a sledovať rozvoj systémového myslenia, čitateľskej, matematickej, prírodovednej, digitálnej alebo finančnej kultúry.

Platforma EduQ je určená školám a poskytuje osobnostný rozvoj:

  • v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne
  • v oblastiach systémového myslenia, čitateľskej, matematickej, prírodovednej, digitálnej alebo finančnej kultúry.

Videomanuály programu FinQ


Dacoside logo