Najčastejšie kladené otázky


Registrácia školy

Kto môže registrovať školu do platformy EduQ?

Školu môže registrovať riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba, ktorá vyplní registračný formulár.


Čo je EDUID školy?

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR. Rýchle vyhľadávanie škôl je možné na stránke RIS – Aktuálne prehľady vybraných údajov.


Čo ak neviem EDUID školy?

Vypíšte presný názov školy a adresu školy. EDUID sa automaticky doplní.


Ako viem, že som školu úspešne registroval/a?

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára prijmeme Vašu školu do zoznamu škôl. Následne Vám príde potvrdzujúci mail o úspešnom registrovaní školy.


Prihlásenie učiteľa do platformy EduQ

Ako sa mám ako učiteľ prihlásiť do platformy EduQ?

Skôr ako sa učiteľ prihlási do platformy EduQ, musí byť v EduQ registrovaná škola (pozri Registrácia školy). Ten, kto školu zaregistroval, musí do platformy pridať Vaše meno, priezvisko a mail. Následne Vám príde aktivačný mail s vygenerovaným používateľským menom a aktivujete si heslo. Potom sa prihlásite do platformy EduQ.


Neprišiel mi mail o registrácii. Čo mám robiť?

Ak nemáte mail v doručenej pošte, pozrite si schránku spamov alebo reklám. Ak ho nemáte ani v týchto schránkach, skontrolujte, či máte dobrý mail v platforme EduQ. Ak áno, koordinátor FinQ Vám vie opätovne poslať mail cez malú ikonku („Obálka“) pri Vašom mene.


Čo mám napísať do kolónky používateľské meno?

Používateľské meno Vám bolo automaticky generované po pridaní mena a priezviska zástupcom školy do platformy. Je uvedené v doručenom  maile. Pozostáva väčšinou z malých začiatočných písmen Vášho mena, priezviska a troch náhodne generovaných čísiel (napríklad: mjarna765).


Môžem si zmeniť používateľské meno?

Nie. Používateľské meno sa zmeniť nedá.


Pridať učiteľa do EduQ sa dá len cez mailovú adresu?

Áno. Prihlásenie sa uskutočňuje na meno, priezvisko a mail. Mailová adresa sa dá použiť iba raz. Nie je možné registrovať viac ľudí na rovnaký mail.


Čo ak som zabudla/zabudol heslo?

V tomto prípade si viete heslo obnoviť/zmeniť. Napíšte svoje používateľské meno (pozri vyššie), kolónku s heslom necháte prázdnu a pod ňou je možnosť kliknúť na „Obnoviť heslo“. Následne si heslo zmeníte a potvrdíte.


Môžem si heslo meniť kedykoľvek?

Heslo si môžete zmeniť kedykoľvek. Zmeniť sa nedá používateľské meno.


Nepamätám si používateľské meno a neviem ani nájsť mail, v ktorom mi prišlo vygenerované?

V tomto prípade Vám ho poskytne osoba, ktorá registrovala školu, učiteľov a žiakov do platformy. Táto osoba, spravidla koordinátor FinQ, vidí Váš mail aj používateľské meno.


Prečo sa do EduQ majú prihlásiť aj učitelia, ktorí nie sú v programe FinQ?

Program FinQ je programom školy a do troch rokov sa majú do programu zapojiť všetky triedy. Triedni učitelia môžu svojej triede prideľovať test, majú k dispozícii výsledky svojich žiakov, majú prehľad o používateľských menách svojich žiakov, ak ich žiaci náhodou zabudli.


Osvedčenia zo vzdelávania

Prečo nemám osvedčenie v záložke Osvedčenia/Certifikáty, ak som absolvoval/a prezenčné inovačné vzdelávanie?

Skontrolujte si, či máte dokončené dištančné vzdelávanie (jednotlivé moduly a test). Ak áno, skontrolujte si, či máte doplnený osobný profil v platforme EduQ.


Ako si upravím profil, resp. zmením údaje v profile?

Po úspešnom prihlásení do platformy EduQ sa Vám zobrazí hlavná obrazovka. V jej v strede máte ikonu „Hlava v kruhu“ a pod ňou Vaše meno a priezvisko. Kliknite na „Nastavenie profilu“ (pod priezviskom). Údaje si môžete upraviť, doplniť a uložiť. Tie potvrdíte heslom, ktoré ste použili pri prihlásení.


Kde nájdem osvedčenie o absolvovanom vzdelávaní?

Osvedčenie nájdete po prihlásení a doplnení profilu na hlavnej obrazovke v sekcii Môj profesijný rozvoj – žltá dlaždica Osvedčenia/Certifikáty. Ak napriek všetkým vyššie spomínaným podmienkam (dokončené dištančné vzdelávanie, upravený profil, absolvovanie prezenčného vzdelávania a obhajoby) nenájdete osvedčenie v záložke, kontaktujte EDUAWEN EUROPE s.r.o. alebo napíšte do chatu v platforme EduQ.


Pridanie triedy do platformy EduQ

Kto môže pridávať triedy do EduQ?

Triedy a učiteľov pridáva riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba, ktorá prihlasovala školu do EduQ, spravidla koordinátor FinQ.


Ako pridám triedu do EduQ?

Triedu pridá riaditeľ školy alebo ním poverená osoba (koordinátor FinQ) po tom, čo už pridal učiteľov do platformy EduQ. K triede je totiž potrebné pridať učiteľa, ktorý musí byť už v systéme nahodený. Klikne na ikonu „Triedy“ na hlavnej obrazovke, klikne na „Pridať triedu“ a vypíše potrebné údaje: Názov triedy (napr. 5.A, sekunda a pod.), vyberie si príslušný ročník, program triedy, triedneho učiteľa a suplujúceho učiteľa (odporúčame koordinátora FinQ).


Môžem uviesť názov triedy aj rímskymi číslami?

Nie. Triedy označujete arabskými číslami (napr. 8.C) alebo názvami tried 8. ročného gymnázia (napr. príma, tercia, oktáva).


Musím každý školský rok zmeniť názov triedy manuálne?

Nie. Systém na konci augusta automaticky zmení číslo či názov triedy o ročník vyššie. Skontrolujte si to začiatkom septembra.


Prihlásenie žiaka do platformy EduQ

Kto môže pridať žiakov do platformy EduQ?

Žiakov môže pridávať triedny učiteľ a suplujúci učiteľ pridelený k triede. Pridávať žiakov je možné manuálne a každého žiaka jednotlivo. Klikne na „Pridať žiaka“ a vypíše jeho meno, priezvisko a mail. Žiakov je možné pridávať aj hromadne cez export z Excelu. Odporúčame tento spôsob.


Čo ak žiak nemá mail?

Prihlasovanie do platformy je možné len cez mail. Odporúčame, aby škola, ak ešte nemajú jej žiaci školské maily, vytvorila mailové adresy žiakom (napr. v aplikácii Teams). Ide o jednorazový úkon. Mail je potrebný k registrácii. Ďalej už žiak pracuje s používateľským menom. Registrovať sa dá aj pomocou mailu zákonného zástupcu. V prípade, že zákonný zástupca má v škole viac detí, tak mail sa dá použiť len raz a registrovať teda môže len jedno dieťa. Preto odporúčame vytvoriť žiakom školské mailové adresy.


Čo sa stane, ak nahrám zoznam žiakov cez Excel do danej triedy?

Všetci žiaci dostanú mail s vygenerovaným používateľským menom. Kliknú na odkaz, vytvoria si heslo, potvrdia heslo a prihlásia sa do platformy.


Nepodarilo sa mi exportovať zoznam žiakov do triedy. Ukázala sa mi chybová hláška?

V tom prípade si prekontrolujte excelovský súbor. Meno, priezvisko a mail žiaka musia byť vyplnené podľa priloženého vzoru. Ak žiak nemá mail, tohto žiaka systém neuloží do danej triedy. Každá trieda musí mať samostatný Excel súbor.


Testovanie

Ako prebieha testovanie žiakov?

Testovanie prebieha v platforme EduQ. Žiaci musia byť prihlásení do EduQ. Testuje sa spravidla elektronicky. Výnimočne na prvom stupni ZŠ v printovej forme.


Kto vie žiakom v danej triede prideliť test?

Test vie žiakom prideliť triedny učiteľ a suplujúci učiteľ, ktorý je uvedený pri danej triede.


Čo v prípade, ak žiak nevie svoje používateľské meno?

Vyhľadá si registračný mail a v ňom má uvedené používateľské meno. Povedať mu ho vie aj triedny učiteľ, resp. suplujúci učiteľ, ktorý ho vidí v systéme.

Čo v prípade, ak žiak zabudol heslo, ktorým sa kedysi registroval?

Prihlási sa, zadá používateľské meno a klikne na „Obnoviť heslo“. Následne si zadá nové heslo.


Musia sa všetci žiaci školy testovať naraz v rovnakom čase?

Nie. Čas testovania stanovuje učiteľ. Žiaci sa môžu testovať aj doma. Test bude sprístupnený na určité časové obdobie (napríklad na tri týždne). V tomto časovom rozhraní môžete Vy stanoviť dni určené na testovanie.


Môžu sa deti testovať aj doma?

Áno, môžu.

Môžu žiaci uskutočniť testovanie aj pomocou mobilu?

Áno, môžu. Testovanie odporúčame absolvovať na PC, notebookoch, tabletoch, menej na mobiloch (horšie čítanie dlhších textov).


Aký je čas určený na testovanie žiakov?

1. stupeň ZŠ: 60 min.,

2. stupeň ZŠ a 8.ročné gymnáziá 1.stupeň: 70 min.,

SŠ: 90 min.


Kedy vidia žiaci výsledky testu?

Výsledky sa žiakom zobrazia ihneď po odovzdaní vypracovaného testu.

Môžu si žiaci stiahnuť výsledok testu?

Áno, hneď po odovzdaní testu si môžu žiaci stiahnuť certifikát vo formáte pdf.


Kto všetko vidí výsledky testovania?

Výsledky vidia samotní žiaci, triedny učiteľ, zástupca triedneho učiteľa, koordinátor FinQ a riaditeľ školy (ak registroval školu). Rodičia môžu vidieť výsledky svojich detí, ak sa prihlásia na ich účet.


Čo ak rodič s testovaním nesúhlasí?

V takom prípade dieťa netestujete.


Platforma EduQ – výučba

Čo môžem už teraz využívať v platforme EduQ?

Momentálne si z platformy EduQ môžete stiahnuť Osvedčenie a Portfólio FinQ. Ďalšie funkcionality budú pribúdať postupne.


Môžem už teraz pracovať s metodickými a pracovnými listami v platforme EduQ?

Zatiaľ plnohodnotne nie. Metodické a pracovné listy budeme pridávať postupne. Zatiaľ si ich viete stiahnuť zo stránky www.finq.sk.


Metodická podpora

Problém mi robí práca s portfóliom. Budete sa niekedy bližšie venovať na webinári aj tejto téme?

Áno, plánujeme webinár aj na tému: Ako pracovať s portfóliom.


Zaujali ma Vaše webináre po vzdelávacích oblastiach. Budú sa konať pravidelne?

Webináre plánujeme uskutočniť raz za tri mesiace ku každej vzdelávacej oblasti.


Môžem si upraviť metodický a pracovný list?

Metodické a pracovné listy sú vo worde a je možné si ich upravovať.


Budú sa konať webináre aj pre koordinátorov programu FinQ na škole?

Áno. Plánujeme webinár pre koordinátorov programu raz za tri mesiace.


Chat

Na koho sa mám obrátiť v prípade, že som nenašiel odpoveď na svoje otázky?

Môžete:

– napísať do chatu na stránke www.eduq.sk, alebo

– napísať mail, alebo

– zavolať na číslo 0948 166 671.