Mapujeme kompetencie

22.09.2023

Meranie kompetencií na Strednej odbornej škole v Senci

Tento týždeň sme spustili meranie kompetencií u žiačok a žiakov na základných a stredných školách, ktoré sa prihlásili do vzdelávacieho programu FinQ. Meranie prebieha elektronicky prostredníctvom digitálnej platformy EduQ, ktorá urýchľuje proces merania aj spracovanie výsledkov. Získané údaje majú školám pomôcť pri úspešnom riadení vyučovania a účinnom výbere učebných nástrojov. Diagnostické zisťovanie bude ukončené v októbri 2023. Všetkým školám a žiakom prajeme pohodový priebeh merania.