Učíme s Mojím portfóliom FinQ

26.03.2024

V týždni od 18. marca do 22. marca 2024 sme sa zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week. Pre učiteľov a učiteľky základných škôl v Bratislave a Rožňave a stredných škôl v Námestove, Pezinku a Senci sme zorganizovali vzdelávacie podujatia zamerané na rozvoj myslenia a poznania žiačok a žiakov vo finančnom kontexte. Detailne sme im predstavili obsah a ciele moderného učebného nástroja – Moje portfólio FinQ, ktoré posilňuje povedomie detí a mládeže o úspešnom napredovaní v učení.