Nové cesty vo vyučovaní matematiky a informatiky

30.01.2024

29. a 30. januára 2024 sme spolu s FinQ Centrom zorganizovali workshop pre učiteľov a učiteľky FinQ škôl venovaný vzdelávaniu žiačok a žiakov v oblasti Matematika a práca s informáciami. Podujatie viedol profesor Juraj Hromkovič, vysokoškolský pedagóg na Fakulte informatiky Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu (ETH). Kľúčovou myšlienkou podujatia bola výzva učiteľkám a učiteľom, aby vyučovanie chápali ako proces, ktorý priviedol ľudstvo k rozvinutému vedeckému poznaniu. Juraj Hromkovič poslucháčom a poslucháčkam priblížil konkrétne učebné cesty v matematike a informatike, ktoré žiakom a žiačkam umožňujú inteligentne využívať vedomosti a premýšľať o riešeniach problémov.