Vzdelávanie v programe FinQ

14.12.2023

Program FinQ prináša do škôl kvalitné vzdelávanie tak, aby sa prejavil v každodennej učiteľskej práci. V stredu 13. decembra 2023 sme na pôde FinQ Centra realizovali ďalšiu etapu podpory škôl v oblasti finančného vzdelávania. Kolegom a kolegyniam z celého Slovenska sme predstavili nástroje, ktorými môžu účinne skvalitňovať výučbu, a tak posilňovať záujem žiačok a žiakov nielen o svet financií, ale aj vlastné učenie sa. Učiteľkám a učiteľom ďakujeme za konštruktívny prístup k vzdelávacím aktivitám a FinQ Centru za vytvorenie priaznivej učebnej atmosféry.