Európa na dosah

19.04.2024

18. apríla 2024 sme sa zúčastnili na odbornom seminári Európa na dosah, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši. Na seminári sme predstavili podstatu programu EUQ, ktorý vznikol s cieľom rozvíjať európsku demokratickú kultúru u žiačok a žiakov na základných a stredných školách. Výchovným poradcom pôsobiacim na stredných školách, zástupcom štátnych a európskych inštitúcií sme názorne ukázali, akým spôsobom možno na rozličných vyučovacích predmetoch viesť mladých ľudí k rozvinutému povedomiu o európskom kontexte občianskeho a pracovného života.