Stretnutie s riaditeľmi stredných odborných škôl v Tatrách

09.11.2022

Riaditeľkám a riaditeľom stredných odborných škôl sme predstavili implementačné nástroje vzdelávacieho programu FinQ. Súčasne sme ich poinformovali o kľúčových zisteniach vstupnej diagnostiky programu FinQ, ktorú sme realizovali od 12. septembra do 14. októbra 2022. Asociácii stredných odborných škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.