Na Olympiáde ľudských práv

19.04.2024

V dňoch 16. – 18. apríla 2024 sme participovali na organizácii celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Omšení. Nosnou témou aktuálneho 26. ročníka Olympiády ľudských práv sa stali ľudské práva ako hrádza proti nenávisti. Na podujatí sa zúčastnilo 62 súťažiacich, s nimi 45 pedagogických osobností stredných škôl rôznych typov a ďalšie partnerské či hosťovské osobnosti. Účastníkom olympiády vyjadril podporu reprezentant Organizácie spojených národov – riaditeľ Informačnej služby vo Viedni Martin Nesirky. Súčasťou podujatia bol 2.ročník súťaže Rozvoj európskej demokratickej kultúry. Tá nadväzuje na program EUQ, ktorý vznikol v tvorivej dielni Eduawen Europe.