Na úvod školského roka

04.09.2023

eppli eva kubáňová

Začiatok školského roka je v mnohých ohľadoch sviatočným dňom. Tradične ho sprevádzajú slávnostné príhovory riaditeliek a riaditeľov a uvítacie reči triednych učiteliek a učiteľov. Často sa v nich objavujú slová ako škola, vyučovanie, úspech, zážitok, vedomosť či budúcnosť. Dôležitým momentom tohto úvodného dňa je fakt, že ide o pracovný štart tisícov vzdelaných ľudí, ktorí sa budú mnohorako usilovať o to, aby deti a mladí ľudia zaujímavými spôsobmi spoznali nové, posilnili v sebe slabé, zdokonalili triviálne.

Učiteľky a učitelia vždy stáli a aj dnes stoja pred náročným zadaním – pripraviť mladú generáciu na zložitosť sveta, ktorému je mnohokrát ťažké porozumieť a v ktorom nie je ľahké sa zorientovať. Na začiatku školského roka učitelia aj školáci dobre vedia, že ich v nasledujúcich desiatich mesiacoch čaká učebná námaha – poznávacia, myšlienková, komunikačná. Túto sviatočnú chvíľu možno prirovnať k výnimočnej situácii odhodlaných ľudí, ktorí stoja na úpätí vysokého kopca. Ľudia pod horou vedia, že budú stúpať, vedia, že sa zadýchajú, lebo terén bude klásť odpor, určite mnohí z nich očakávajú, že cestou hore bude potrebné zabrať, aby mali na svet lepší výhľad. Hoci každý krok uberie v strmom stúpaní veľa síl, súčasne sa každým pohybom vpred tento výhľad zlepší, svet bude viditeľnejší, kráčajúci budú vidieť viac, budú vidieť lepšie, a tak budú o svete vedieť viac a budú to o ňom vedieť lepšie, možno presnejšie.

Dnes sa otvorili brány stoviek škôl a dvere tisícok tried. Je pozoruhodné, že školu bežne chápeme ako miesto. Napokon – včera určite mnohí mysleli na školu, plánovali, ako dnes pôjdu do školy, s istotou očakávali, že predpoludnie prežijú v škole. Pravdaže, ide o výnimočné miesto, lebo je rezervované pre vzdelávacie udalosti, ktoré sa odohrávajú v učebniach. Pritom grécky význam slova škola označuje voľný čas, v latinčine čas na učenie (starogrécki žiaci svoje vyučovanie trávili prevažne pohybom a v prestávkach medzi behmi, hodmi či skokmi mali títo školáci voľný čas na poznávanie, myslenie, komunikáciu – bežne súťažili v rečníctve alebo v prednese Homérových veršov).

Začiatkom školského roka začína plynúť čas, ktorý je určený na poznávací pohyb, myšlienkovú činnosť a komunikačnú prax. Vzácnosť tohto času možno vidieť aj v tom, že ho budú uskutočňovať ľudia v rozličných, no vždy intenzívnych vývinových obdobiach – ide o ich neopakovateľný čas, čas prirodzeného rastu, v ktorom sa učia rýchlejšie a ľahšie než v dospelosti. Učiteľská práca, ktorá sa dnes naplno rozbieha, má preto nesmierny a ťažko merateľný význam: každá vyučovacia hodina nastávajúceho školského roka bude unikátnou šancou na rozhýbanie žiackych myslí, posilnenie ich poznávacích schopností, zdokonalenie ich komunikačných zručností a zlepšenie ich pripravenosti na budúcnosť. O nej s určitosťou nemožno nič konkrétne povedať. Ak predsa len môžeme niečo prognózovať, potom je to prinajmenšom to, že v tejto nejasnej budúcnosti budú žiačky a žiaci vystavení požiadavke premýšľať – o známych javoch i zatiaľ neznámych problémoch, tie budú vecne i komunikačne riešiť, budú vystavení potrebe poznávať fenomény, ktoré sú zatiaľ iba futurologickými predstavami, budú pravdepodobne stáť pred rozhodnutiami, ktoré už niekto v minulosti uskutočnil, i pred dilemami, ktorým doposiaľ ešte nikto nečelil. Význam práce učiteliek a učiteľov možno preto vidieť aj v tom, že majú nielen naučiť žiačky a žiakov to, čo je známe, ale naučiť ich myslieť a komunikovať v nových okolnostiach a nečakaných situáciách. Na tie je 21. storočie bohaté a dozaista na ne bohaté aj bude.

Zachovať stručnosť pri očakávaní všetkého, čo pre žiačky a žiakov pripravuje budúcnosť, je nesplniteľná úloha. Možno však vysloviť skromné želanie, aby učebné aktivity neviedli iba k rozširovaniu a overovaniu zapamätaných údajov, ale najmä k rozvoju špecificky ľudských kapacít – kognitívnych daností, ktoré v sebe deti a mladí ľudia majú. Tie sa nerozvinú samy od seba, ale potrebujú účinnú pedagogickú pomoc. Otvorenie školského roka je preto súčasne poctou spolupráce vzdelaných ľudí, ktorí vedia, čo súčasná mladá generácia potrebuje, čo pravdepodobne bude potrebovať a ako im pri učení pomáhať.

Všetkým aktérom vzdelávania na Slovensku prajeme v školskom roku 2023/2024 veľa síl, trpezlivosti a vôle pri hľadaní zaujímavých spôsobov výučby, ktorá mladú generáciu pripraví na život v 21. storočí.

Tím Eduawen Europe