Posolstvá k vzdelávacím programom FinQ a EUQ

03.10.2022

Odborní garanti Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl sumarizujú kľúčové myšlienky a ciele vzdelávacích programov EUQ a FinQ. Súčasne reagujú na konštruktívny priebeh inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl k obom programom, ktorý sa uskutočnil na konci augusta 2022 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.