Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

13.11.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje zriaďovateľom základných a stredných škôl finančné prostriedky na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. Školy podľa počtu žiakov denného štúdia získajú od 940 do 9 320 eur.

Finančné prostriedky môžete využiť aj na zakúpenie licencie na

· portál hybridného vzdelávania EduQ.sk

· Moje portfólio FinQ