Za okrúhlym stolom s Digitálnou koalíciou

26.04.2024

26. apríla 2024 sme sa zúčastnili stretnutia pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Účastníkom podujatia sme objasnili úrovňový prístup k rozvoju ľudského kapitálu. Jadrom našej prezentácie boli východiskové dokumenty vzdelávania v kontexte digitálnej a zelenej transformácie – referenčné rámce na rozvoj digitálnych a environmentálnych zručností.