Cez otvorené okná

28.06.2024

Na posledný deň školského roka sa tešia hádam všetci. Cez otvorené okná zborovne počuť veselé hlasy. Odchádzajú. Počujete? Odchádzajú, aby sa zhruba o dva mesiace vrátili. V škole je teraz nezvyčajné ticho, dvere učební sa zatvorili. Ľuďom v zborovni sa trochu uľavilo – niečo sa v nich upokojilo, niečo v nich si zhlboka vydýchlo. Veď áno, ešte administratíva, štatistika, podpisy. Cez okná zborovne prichádza obdobie oddychu – čas myšlienkového pokoja, odpočinkového čítania, dlhšieho spánku alebo aj dlhšieho bdenia. Na posledný deň školského roka sa určite tešia všetci.

Riaditelia a riaditeľky škôl v slávnostných príhovoroch zvyčajne pripomínajú význam vzdelania a učiteľskej podpory v ňom. Kdesi pod povrchom slávnostných slov sa ukrýva spoločné vedomie o vzdelávacej ceste človeka do vlastného života i do života s inými ľuďmi. Ľudia za katedrami vedia, že život je zložitý. Nebol a nebude jednoduchý – osobitne v 21. storočí. Títo ľudia vedia, že vzdelanie pomáha človeku lepšie rozumieť životu, hoci porozumieť mu naozaj nie je možné naraz a hneď. Vedia tiež, že na niektoré odpovede treba čas, niekedy celý život. A ten sa nemeria školskými rokmi, ale skúsenosťami, hľadaním riešení, vyrovnávaním sa so životnými okolnosťami, premýšľaním o svojich rozhodnutiach aj o rozhodnutiach iných. Rozdiel medzi školou a životom nijako neznižuje význam poznania, ktoré si deti a mladí ľudia v školách vytvárajú. Je isté, že kvalitné vzdelanie im pomôže nachádzať užitočné skúsenosti, objavovať účinné riešenia, pomôže im lepšie predvídať rôznorodé okolnosti, pripraví ich na hlbšie úvahy o kľúčových životných témach i veľkých životných rozhodnutiach. Je to dôležitá, hoci jediná istota, s ktorou môžu ľudia za katedrami vo svojej práci rátať. Nie je to veľa, no dosť na to, aby v nej pokračovali aj po prázdninách, keď sa vrátia do zborovní a keď otvoria okná i dvere učební, v ktorých budú znieť veselé hlasy.

Všetkým aktérom vzdelávania na Slovensku ďakujeme za ich prácu a želáme im pohodové leto.

Tím Eduawen Europe