DaCoSiDe na konferencii katolíckych škôl

30.04.2023

Združenie katolíckych škôl Slovenska nás pozvalo na konferenciu, ktorá sa uskutočnila 26. až 28. apríla 2023 v Novom Smokovci. Eduawen Europe na tomto podujatí reprezentovala Darina De Jaegher, hlavná expertka a autorka programov FinQ a EduQ, ktorá poslucháčom predstavila inovatívny prístup k vzdelávaniu pre 21. storočie na základe referenčného rámca DaCoSiDe. Kľúčovou témou jej vystúpenia bolo využitie DaCoSide v oblasti merania kompetencií žiakov. Podujatie výrazne obohatila účasť profesora Juraja Hromkoviča, profesora Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH) v Zürichu a garanta DaCoSide pre oblasti Matematika a Informatika. Vo svojich vstupoch poslucháčom priblížil metodológiu rozvoja myslenia v matematike a informatike i nástroje, ktorými možno v týchto oblastiach zisťovať úroveň kompetencií. Združeniu katolíckych škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.