Finq moto
Krok späť

Fakultatívna ponuka častí programu FinQ


Prodkt 1

Modul riadenia kvality FinQ

Elektronický modul riadenia programu FinQ v školách, ktorý zahŕňa: administratívne riadenie programu FinQ, metodicko- didaktickú podporu pre učiteľov, didaktické nástroje a nástroje získavania spätnej väzby pre učiteľov, informácie o kvalite realizácie vzdelávania v školách FinQ.